SIK SORULAN SORULAR

Çalışmanın kapsamı nedir?

Bu çalışma Bursa İli, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçe sınırları içerisinde yer alan ve maliki tarafından talep edilen binaların gözlemsel incelenerek değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Gözlemsel değerlendirme nedir?

Bursa İli, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçe sınırları içerisinde, riskli olabilecek binaların bölgesel dağılımının belirlenmesi ve önceliklendirme kararı verilmesi amacıyla kullanılabilecek olup; bina özelliklerine ve deprem tehlikesini dikkate alan gözlemsel yöntem ile yürütülecek ve inceleme esnasında binalardan herhangi bir numune alınmayacaktır. Bölgesel risk durumunun belirlenmesinde kullanılacak bu yöntem, tekil binada risk değerlendirilmesi olarak kabul edilemez.

Başvuruyu kimler yapabilir?

Başvurular yapının maliki (mal sahibi/sahipleri) ile çok bloklu sitelerde “Apartman Yönetim Kurulu Kararı” alınması koşuluyla site yönetimi tarafından yapılabilecektir.

Başvurular için çoğunluk şartı aranmakta mıdır?

Tek bir yapı malikinin başvurması yeterlidir.

Parselde birden fazla bina olması halinde her bina için ayrı ayrı başvurulması gerekmekte midir?

Parselde birden fazla bina olması halinde her bina için maliklerince ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

Yapılacak çalışma için herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Yapılacak çalışmalar ücretsiz olarak sunulacaktır.

Başvurular hangi yolla yapılacaktır?

Başvurular yalnızca binatespit.bursa.bel.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Hangi yapılar bu çalışma kapsamında değerlendirilir?

Yapılacak çalışmada; en yüksek nüfusa sahip 3 merkez ilçede yer alan(Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) 2004 yılı öncesi 15 kata kadar ruhsatlı, betonarme ve yığma yapılar öncelik kapsamındadır. Çalışmanın ilerleyen evrelerinde tüm ilçelerdeki yapılar değerlendirmeye alınacaktır. 2004 yılı öncesi yapıların incelenmesi tamamlandıktan sonra 2004 yılı ve sonrası yapılara ilişkin çalışmalar başlatılabilecektir.

Başvuru sonrası ekipler binamı incelemek için ne zaman gelir?

Başvurunuz incelenip; uygun olduğu doğrulandıktan sonra yapınızın bulunduğu bölgeye ve ilgili diğer kriterlere göre iş programı oluşturulacaktır. İnceleme günü başvuru sahibine bildirilecektir.

Yerinde nasıl bir tespit yapılacak?

Oluşturulan teknik ekipler binayı; yapısal sistem türü, serbest kat adedi, bina görsel kalitesi, yumuşak kat/zayıf kat, düşeyde düzensizlik, ağır çıkmalar, planda düzensizlik, kısa kolon etkisi, yapı nizamı, bitişik binalarla döşeme seviyesi, tabii zemin eğimi ve zemin sınıfı parametrelerine göre değerlendirecektir. İnceleme, bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan gözlemsel yöntem ile yürütülecek ve inceleme esnasında binalardan herhangi bir numune alınmayacaktır

Binanın risk değerlendirme raporu tarafıma verilecek mi?

Çalışma sonucunda İl bütününde yapı envanteri içerisinde, değerlendirme yapılan yapının risk kıyaslamasına göre öncelik durumu talep sahibine bildirilecektir.

Çalışma neticesinde binam hakkında yıkım kararı alınabilir mi ya da herhangi bir yasal yaptırımı var mı?

Çalışma neticesinde herhangi bir yasal yaptırım olmamakla birlikte, aksine tamamen bilgilendirme amaçlı bir farkındalık çalışmasıdır. Bir yapı ancak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi halinde yıkılabilir. Yaptığımız çalışma bu kapsamda olmadığından herhangi bir yıkım kararı veya farklı bir yaptırım söz konusu değildir.

İnceleme sonucunda Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanabilecek miyim?

Protokol paydaşları tarafından yürütülen bu çalışma; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında olmayıp bir ön inceleme niteliğindedir. Yaptığımız ön inceleme çalışması ile 6306 sayılı yasadan faydalanamayacak olup, yasadan faydalanmak için sonrasında ayrıntılı analiz yaptırmanız gerekecektir. Performans analizi yaptırmak için: 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde yayınlamış olduğu ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmaların listesi mevcuttur. Bu listede bulunan firmalar aracılığıyla mevzuatta belirlenen şekilde riskli yapı tespitini yaptırabilirsiniz. (Listeye bu link ile ulaşabilirsiniz: https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar)